Genel Bilgi

Kooperatifler, Kooperatif Yasasına göre en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onanması şarttır. 
Kuruluş amacına uygun olarak ana sözleşmede kooperatifin amaçları belirtilmelidir. Tip ana sözleşmelerden yararlanılabilir. 
Ana sözleşmeler, ilgili bakanlıkların il ve ilçelerdeki temsilciliklerine verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
Tescil ve ilanla birlikte kooperatif tüzel kişilik kazanır.
 


Kooperatiflerde genel kurullarında seçilen denetçiler ile kendi iç denetimini gerçekleştirebildiği gibi, bakanlık denetimi de yapılmaktadır.

Aynı amaçlı 7 kooperatif bir araya gelerek il düzeyinde Kooperatifler Birliği kurabilir..