DUYURU
 

S.S.FENERBAHÇELİLER KONUT

YAPI KOOPERATİFİ

 

Sayın üyemiz,

 

  Kooperatifimiz 2017 yılı hesap dönemini kapsayan Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 23.06.2018 tarihinde Rabindranath Tagore Caddesi Yunus Emre İş Merkezi No:48/2 Yıldız-Çankaya-Ankara adresinde saat 11.00’da çoğunlık sağlanamaması durumunda 30.06.2018 tarihinde aynı adres ve saatte yapılacak olup, sözkonusu Genel Kurula ait gündem aşağıda sunulmaktadır.

 

  Kooperatif Genel Kuruluna katılmanızı temenni eder, saygılar sunarız.

 

 

                                                                          YÖNETİM KURULU

                                                

                                                          R. Hakan ÖZYILDIZ (Başkan)    T.Turgay OĞUZ( 2. Başkan )                                                                                
                                                

 

  GÜNDEM 

1-    Açılış ve saygı duruşu.

2-    Divan Başkanı ve üyelerinin seçilmesi, Divana Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi.

3-    Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Faaliyet raporlarının okunması.

4-    31.12.2017 tarihli Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesaplarının okunması.

5-    Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesaplarının ayrı ayrı ibra edilmesi.

6-    Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tesbiti ile Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi.

7-    2018 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, yeni aidatların tesbiti, tahsil şartlarına karar verilmesi ile yeni kooperatif adresinin tespit edilmesi.

8-    Dilek ve Temenniler

9-    Kapanış.